Freez Challenge

Boek nu

Cadeaubon?

Bestel nu

Privacy overeenkomst

Privacyreglement Freezlab Amsterdam

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

FA: Cryo Sisters B.V., t.h.o.n. Freezlab Amsterdam, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63620448;
Behandeling: een behandeling bij Freezlab Amsterdam;
Bezoeker: een natuurlijk persoon die een Behandeling ondergaat bij Freezlab Amsterdam en waarvoor Boeker heeft geboekt;
Boeker: degene die (een) Behandeling(en) boekt;
Reglement: dit privacyreglement;
Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

 

1. Toelichting op het Reglement

Zowel bij het boeken van een Behandeling bij als bij een Bezoek aan FA vraagt FA om een aantal gegevens. FA mag gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Wbp is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. Door deze wet wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft FA de plicht om Boekers en/of Bezoekers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door FA worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

FA vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft FA in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens FA expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. Doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens

FA vraagt jou om bij jouw boeking en/of bezoek een aantal gegevens in te vullen.

Aan een Boeker vraagt FA om naam, telefoonnummer, een emailadres en het doen van een betaling. Deze gegevens zijn nodig om:

 • de Boeking bij FA financieel en administratief te kunnen afhandelen en
 • de Boeker te kunnen bereiken als dat nodig is.

Gebruik van jouw mailadres ten behoeve van marketing doeleinden

Ten behoeve van marketingdoeleinden kan FA gegevens van jou doorgeven aan een bedrijf dat zich specifiek richt op marketing. Hierdoor kun jij gericht aanbiedingen van FA ontvangen. Het gaat hierbij uitsluitend om jouw naam en emaildres. Je kunt je te allen tijde voor deze informatie uitschrijven door je af te melden.

Jouw gegevens worden slechts verzameld voor bovenvermelde specifieke doeleinden. Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 

3. Plichten/beveiligde toegang/geimhouding/bewaartermijn

 • voor het verwerken van de gegevens met betrekking tot de gezondheid heeft FA jouw expliciete toestemming nodig. Die krijgt FA doordat jij aangeeft akkoord te gaan met dit Reglement. Indien gewenst kun je dit Reglement opslaan en/of printen;
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van FA worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door FA beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van FA hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan FA verstrekte persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. FA hanteert een termijn van twee jaar na het laatste bezoek waarna de gegevens vernietigd worden.

 

4. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Aan het recht op een afschrift is een bedrag van €5,- per afschrift verbonden, vooraf te betalen;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van de gegevens over jouw gezondheid te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit schriftelijk/per email bij FA aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van jouw verzoek bericht van FA.

Als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met FA opnemen en probeert FA er samen met jou uit te komen.

Je kunt onze actuele contactgegevens vinden op de website van FA.

Nieuwe klant Rooster
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ervaar de sensatie van -110°C.

De extreme kou stimuleert het lichaam om herstelprocessen in gang te zetten, processen die het van nature in zich heeft.

Nieuwe klant Rooster

© Freezlab 2019 - Olympisch Stadion 36, 1076 DE Amsterdam - 020-2621054 - info@freezlab.nl
Freezlab Amsterdam wordt beheerd door Cryo Sisters B.V. Algemene Voorwaarden - BTW NL855317942B01 - KvK 63620448 - Privacy Statement
loading